Albert Lukkien (1862-1941) was werkzaam in het onderwijs (aanvankelijk als onderwijzer, later hoofdonderwijzer). Tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw heeft hij  bijbelcommentaren geschreven, die als "feuilleton" in een gestencild blaadje werden gepubliceerd. Dat blad heette Onnaspeurlijke Rijkdom (naar Efeze 3:8). Lukkien was een "stadjer" (geboren in Groningen), maar later woonachtig in de omgeving van Arnhem. Naast commentaren schreef hij ook andere werken over bijbelse onderwerpen, zoals Schrift en Leer en Alverzoening toegelicht en verdedigd.

Klik met de linker muisknop op een van de onderstaande onderstreepte teksten indien u een artikel wilt "downloaden".


De brief aan de Galaten (de volledige tekst van een commentaar)

De liefde van God (artikel uit "Onnaspeurlijke RIjkdom", kort maar gedegen)

Eeuwigheid (artikel uit "Onnaspeurlijke rijkdom, jaargang 1939)

Schrift en leer (gebundelde artikelen uit "De Geldersche Post", over het conflict tussen Bijbel en traditie)Terug naar de startpagina