Creation of Adam Michelangelo
Nederlandstalige websites

Onderstaande websites zijn  naar onze mening interessant en een bezoekje waard.
Door op een onderstreepte tekst te klikken surft u naar de genoemde site.
Na ieder onderstreept adres volgt het motto van de site en de naam van de maker.
Voor alle teksten op het web (en ook voor alle teksten op onze eigen site) geldt:
Onderzoek de Schriften en ga na "of deze dingen zo zijn" (Handelingen 17:11)
"Beproeft alles, behoudt het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad" (1 Thessalonicenzen 5:21-22)
Over sommige pagina's hebben wij onze twijfels - maar de pagina's zetten je wel aan het denken.

Bijbelinfo: "Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard" (1 Timotheüs 4:9) (Remmer Remmers)
Da-ath: Getuigen van de ene ware God en Zijn Woord. Da-ath is het Hebreeuwse woord voor kennis (Date Gorter)
De Bijbel is Gods Woord:  "Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods" (Dov Avnon)
De Evangelist: "Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering" (2 Timotheüs 3:16)  (H. Westerbeke)
Dies Kaashoek: "Verhandelingen over Bijbel, Theologie en Maatschappij" (Dies Kaashoek)
Gezonde woorden:  Zijn de woorden van God in de oorspronkelijke talen. Mensenwoord is ongezond (Gerard Oudijn)
Goedbericht: De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen! (André Piet)
Goswin de Boer: Nu je het zo zegt... Weblog over allerlei onderwerpen uit de Bijbel
Het Levende Ware Woord:  Het tijdschrift "Uit de Schriften" (een klassieker) online! (maker onbekend)
In geest en waarheid: De waarachtige geestelijke realiteiten van God en Zijn koninkrijk  (Cees Noordzij)
In Perspectief:  Het evangelie blijkt echt goed nieuws te zijn  (Wim Hoogendijk)
Jezus in ons:  Het geheim van het christelijk leven (Ton de Ruiter)
Lechaim:  Op het leven! Gods woord alleen. Blog van Belgische oorsprong.
Levend Water: "Om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt" (Efeze 3:9) (Denijs van Zuijlekom)
Nederlands Bijbelstudie Centrum:  "Onderzoekt de Schriften" (Johannes 5:39)  (Ab Klein Haneveld)
Over Alverzoening: God is goed en rechtvaardig. Hij straft om te redden (Tom van Dijk)
RevaGo: Besef van God. Artikelen, blogs, audio en video (Peter Meye)
SchriftWoord: Een zo concordant mogelijke Bijbelvertaling, concordante commentaren (Wolter Brakshoofden)
Scripture for All: Interlinear Scripture Analyzer, een kosteloos interlineair programma (André de Mol)
Stichting Lachai-Roï:  Brochures en boeken over de Bijbel (J.A. Hensen)
Wereldgeschiedenis:  Het geheim van de wereldgeschiedenis  (Joop Neven)

Terug naar de startpagina