Zeven gouden kandelaren    
Openbaring van Jezus Christus

Door op een onderstaande onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel over het laatste Bijbelboek "downloaden".
Om  de teksten te kunnen lezen moet het programma Adobe Reader (of Foxit Reader) op uw computer geïnstalleerd zijn.
NB de serie artikelen is nog niet compleet!

JOHANNES' EERSTE VISIOEN

Openbaring 1 : Inleiding van de ziener - de verheerlijkte Mensenzoon
Openbaring 2 : Boodschappen voor Efeze, Smyrna, Pérgamus en Thyatira
Openbaring 3 : Boodschappen voor Sardis, Filadelfia en Laodicéa

JOHANNES' TWEEDE VISIOEN

Openbaring 4 : De troon en de hemelwezens
Openbaring 5 : Het Lam opent de verzegelde boekrol
Openbaring 6 : Opening van de eerste zes zegels

INTERMEZZO

Openbaring 7  : De verzegelden uit Israël - de ontelbare menigte

VOORTZETTING VAN HET TWEEDE VISIOEN

Openbaring 8 : Opening van het zevende zegel - het blazen van de eerste vier bazuinen
Openbaring 9: Het blazen van de vijfde en zesde bazuin
Openbaring 10: De sterke engel met het geopende boekje
Openbaring 11: De twee getuigen *** NIEUW, februari 2021 ***
Openbaring 12: De vrouw bekleed met de zon, en de vuurrode draak *** NIEUW, maart 2021 ***
Openbaring 13: Het laatste wereldrijk *** NIEUW, augustus 2021 ***

OUDE ARTIKELEN OVER HOOFDSTUK-FRAGMENTEN

Openbaring 12 : De vrouw bekleed met de zon
Openbaring 14:13 : Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven
Openbaring 17 : Het grote Babylon

Terug naar de startpagina