Conversion of Paul by Caravaggio
Brieven van Paulus (1)

Korte en bondige artikelen (en enkele boeken) over passages uit de brieven van Paulus (of uit toespraken van hem).
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

ROMEINEN
Gerechtigheid van God (Romeinen 1:17)
Gerechtigheid van geloof (Romeinen 4:13)
Adam en Christus (Romeinen 5)
Rechtvaardiging ten leven (Romeinen 5:18-19)
*** HERZIEN *** 
Niet van geloof, maar van werken (Romeinen 9:30-10:4)
Redelijke dienst  (Romeinen 12:1-2)

1 KORINTHE
Niet gezonden om te dopen (1 Korinthe 1:14-17)
De liefde vergaat nooit (1 Korinthe 13:8)
Adam en Christus (1 Korinthe 15:22)  *** HERZIEN *** 
De levendmaking (1 Korinthe 15:22)
Het einde (1 Korinthe 15:22-28)  *** HERZIEN *** 
De laatste vijand heeft niet het laatste woord (1 Korinthe 15:26)
Onsterfelijkheid aandoen (1 Korinthe 15:53)

2 KORINTHE
Wij weten (2 Korinthe 5:1-10) *** HERZIEN *** 

GALATEN
In zijn eigen vlees zaaien (Galaten 6:8) *** HERZIEN ***
De brief aan de Galaten (de hele tekst)


Terug naar de startpagina