Paulus writing by Jan Lievens
Brieven van Paulus (2)


Korte en bondige artikelen (en enkele boeken) over passages uit de brieven van Paulus (of uit toespraken van hem).
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

De volheid der tijden (Efeze 1:10)  
De tussenmuur weggebroken (Efeze 2:14-16)
Mederfgenamen (Efeze 3:6) *** NIEUW, 20 juli 2021 ***
Onnaspeurlijke rijkdom (Efeze 3:8)
En lichaam (Efeze 4:4) *** NIEUW, maart 2021 ***
En doop (Efeze 4:3-6).  

Sterven winst? (Filippenzen 1:21-25)
Elke knie zal zich buigen (FIlippenzen 2:5-11)
Komen tot de uitopstanding (Filippenzen 3:9-11) 
Jagen in de richting van het doel (Filippenzen 3:12-16) 
Burgerschap in de hemelen (Filippenzen 3:17-21) 

De Zoon van Zijn liefde (Kolossenzen 1:13-20) 
Verzoening van alle dingen (Kolossenzen 1:20)
De brief aan de Kolossenzen (de hele tekst)

Troost (1 Thessalonicenzen 4:13-18)

Boeten met eeuwig verderf (2 Thessalonicenzen 1:9)
De (weer?)houder (2 Thessalonicenzen 2:6-7)
De verschijning van Zijn komst (2 Thessalonicenzen 2:8) 
Terug naar de startpagina