Jeremiah by Rembrandt
ProfetieŽn uit het Oude Testament


Artikelen (en enkele boeken) over profetieŽn uit het Oude Testament (beter gezegd: de Hebreeuwse Bijbel).
Door op een onderstreepte tekst te klikken kunt u een artikel "downloaden".

H.Bultema over het boek Jesaja (1923):
Inleiding: Wie was Jesaja? - Jesaja als profeet - De tijd van Jesaja - De grondbegrippen van het boek Jesaja.
Jesaja 1:  Opschrift - Rechtzaak van God tegen Zijn volk - Het zuiverend gericht over Jeruzalem
Jesaja 2:  Het vrederijk - Vervuld van weelde - Gericht over de hovaardij - In de spelonken en holen - Afgoderij afgeschaft
Jesaja 3: Het land ontredderd - Wee het land - Verwarring en wanhoop - Eigen schuld - Wel en wee - Feminisme - Gericht tegen de ontrouwe leiders en de modepoppen - Ellende over de dochters van Zion
Jesaja 4: Zeven vrouwen ťťn man aangrijpend - 's Heren Spruit het eigenlijke Sieraad - Het uitverkoren overblijfsel - De vervulling van wolk- en vuurkolom *** NIEUW, oktober 2021 ***
Jesaja 5: Het lied van de wijngaard - De oordelende rechters - De uitroeiing van de wijngaard - Zes weeŽn - De opmars van het vijandelijk leger *** NIEUW, oktober 2021 ***
Jesaja 6: Jesaja's roepingsvisioen - Jesaja's roeping - Jesaja's mandaat - Een gewichtige vraag van Jesaja beantwoord *** NIEUW, oktober 2021 ***
Jesaja 7: De verbonden legers rukken tegen Jeruzalem op - Een boodschap van onheil - Een boodschap van heil - Het satanisch doel van de verbonden vorsten - De ondergang van EfraÔm voorspeld - Achaz mag een teken vragen - Achaz weigert een teken te vragen - God biedt zelf een teken aan - Het oordeel van de wegvoering van Juda *** NIEUW, oktober 2021 ***
Jesaja 8: Een betekenisvol publiek geschrift - Het verachten van de wateren van Silo - De stortvloed in AssyriŽ - De verbreking van alle volken - Geen federatie en geen vrees - Het verzegelen van de getuigenis - Het spiritisme van Jesaja's dagen - De gevolgen van het verlaten van Gods woord *** NIEUW, oktober 2021 ***

De Val van Babylon (Jesaja, Jeremia, Openbaring 17-18, J.A.Seiss)
Het Gedeelde Koninkrijk (DaniŽl 2, G.J.Pauptit)
De Profetie van de Zeventig Weken (DaniŽl 9, J.J.Le Roy)
Zeventig weken zijn bepaald (DaniŽl 9:21-27, A. van Waarde)
De rechtvaardige zal door zijn geloof leven (Habakuk 2, Thomas Erskine)
Rouw bij de komst van de Messias (Zacharia 12, Openbaring 1, David Baron).Terug naar de startpagina